Jammers Minde

Fernisering d. 1. november

Udstillingen Jammers Minde tager udgangspunkt i Leonora Christinas beretning af samme navn fra sin tid i Blåtårn. I knap 22 år levede kongedatteren i en celle på et gulv af stampet skarn i Københavns Slot, klods op af det kammer, hvor hun havde tilbragt sin bryllupsnat. Hun holdt sig beskæftiget ved diverse sysler; hun syede, hun skrev, og hun tænkte på sin Gud.

Nalini Printz, Dace Eglite og Kamilla Jørgensen fortolker Leonora Christinas år i fangenskab med værker installeret i den gamle udstillingskælder, der mimer tårncellens hårde miljø.

”Billingen kan jeg med Job sige: Dersom man min Jammer veie kunde og mine Lidelser tilsammen i en Vægt Skaal lægge, da skulde de være tungere end Sand i Havet. Ja, visseligen ere mine Lidelser store og mange; de ere tunge og utallige. Mit Sind haver længe over denne Jammers Minde stridig været, ei kunnende slutte, om jeg mig ikke snarere bemøde skulde mine Lidelser at forglemme end dennem at ihukomme. Men endeligen haver tilskyndende Aarsager mig dreven, ikke alleneste min Jammer at ihukomme, men den endog udi Pennen at forfatte ...” (Leonora Christina, skreven i det Blaae Taarn Anno 1674 den 11. Juni, mit Fængsels det ellevte Aar, min Fødselsdag, og Alders 53. Aar)

Dace, Nalini og Kamilla er alle uddannet fra Aarhus Kunstakademi. Jammers Minde er deres anden gruppeudstilling.

Udstillingen er åben fra 1. november til 15. december